Solliciteren

Sollicitatie

Wat is een sollicitatiebrief?

De sollicitatiebrief maakt deel uit van uw sollicitatiedocumenten. Het is gericht op de HR-afdeling of het hoofd van het bedrijf waar je stage of stage zou willen lopen. Met de begeleidende brief informeer je de werkgever over …

Wie ben jij,
wat je kan,
waarom u solliciteert,
waarom je hiervoor bijzonder geschikt bent
waarom u precies in dit bedrijf wilt werken.

U moet al deze informatie in de begeleidende brief overbrengen. Om dit te doen, gebruik je verschillende voorbeelden uit je eerdere ervaring om je vaardigheden en competenties te beschrijven. Op de volgende pagina vind je een voorbeeld van een complete sollicitatiebrief.

Voorbeeld van een Sollicitatiebrief

Het eerste deel van de brief bevat uw eigen adres en het adres van de ontvanger. Titel, reden om te schrijven en jezelf voor te stellen Nu volgt het begin van de eigenlijke tekst.

Beroepservaring, uw persoonlijke sterke punten en de redenen om voor een bedrijf te kiezen In het derde deel van de begeleidende brief beschrijf je waarom je geschikt bent voor een bepaalde functie. Je kunt je sterke punten bewijzen met ervaringen die je hebt opgedaan in stages, bijbanen of met je hobby’s. Diploma en bijlagen Aan het einde van uw brief vindt u een verzoek voor een persoonlijk gesprek, een beleefde begroeting en een lijst met de bijlagen die bij uw sollicitatie zijn gevoegd.

Op de volgende pagina zie je in één oogopslag wat er allemaal in de sollicitatiebrief moet staan.

U kunt ook aanvullende kwalificaties, bijv. Opleidingscertificaten of certificaten, als bijlage toevoegen. Zorg er echter voor dat ze een vaardigheid demonstreren die vereist is voor de functie.

Checklist sollicitatiebrief

De sollicitatiebrief moet het volgende bevatten:

jouw adres
Adres van het bedrijf, met contactpersoon
Datum en locatie
Onderwerpregel
Beleefde aanspreekvorm
Verwijzing naar vacature of interview
Gegevens over jou: leeftijd, huidige school, (verwacht) diploma van schoolverlaten
Je ervaringen met stages en bijbanen
Beschrijving van uw competenties met bewijs van banen, stages en hobby’s
Reden: waarom deze baan en dit bedrijf?
Verzoek om een ​​interview
Beleefde begroeting en handtekening
Lijst met bijlagen (curriculum vitae, certificaten, …)

Solliciteren
Schuiven naar boven